รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือทุนการศึกษา นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ น้องศุภโชค กีรตินันทกุล (โชค แซ่ท้าว) นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือทุนการศึกษา นักศึกษาที่เรี …

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือน้องนักศึกษาแพทย์ม้ง

สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย มอบเงินจำนวน 5,000 บาท …