แถลงการณ์ขอความร่วมมือในการเสนอข่าว ภาพข่าว และบทความ เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในสื่อหนังสือพิมพ์

แถลงการณ์ขอความร่วมมือในการเสนอข่าว ภาพข่าว และบทความ

เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในสื่อหนังสือพิมพ์

 

ตามที่สื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีการพาดหัวข่าว เสนอข่าว ภาพข่าว และบทความ บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด ผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา หรือเรื่องที่มีความแตกต่าง หรือสถานการณ์ที่อ่อนไหวต่อความขัดแย้ง ในลักษณะที่พาดพิงถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ แบบเหมารวม เช่น ชาวเขาเผ่าม้ง กะเหรี่ยง ลีซอ มูเซอ อีก้อ เป็นต้น อันทำให้เสื่อมเสีย สื่อความหมายในทางลบต่อกลุ่มชาติพันธุ์เป็นอย่างมากมาอย่างยาวนาน

 

สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่ายได้รับการร้องเรียนและการกดดันทางสื่อโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊คจากประชาชนชาติพันธุ์ม้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเป็นจำนวนมาก จึงมีความไม่สบายใจจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมกันนี้ ๖ องค์กรกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในประเทศไทย ได้มอบหมายให้สมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้าพบเพื่อหารือกับ คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้สมาคมฯ ทำหนังสือถึงคณะกรรมการสภาฯ และสื่อที่เป็นสมาชิก เพื่อเสนอแนวทางการนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง และให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติอย่างเคร่งครัด เรื่องการเสนอข่าว และภาพข่าว เกี่ยวกับชาติพันธุ์ ศาสนา และสถานทางเพศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สภาฯ ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ดังนั้น สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย จึงได้เสนอแนวทาง และขอความร่วมมือมายังสื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ในการเสนอข่าวดังนี้

 

ข้อ ๑  ขอความร่วมมือ หยุดและไม่ให้ มีการพาดหัวข่าว เสนอข่าว ภาพข่าว และบทความ บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด ผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา หรือเรื่องที่มีความแตกต่าง หรือสถานการณ์ที่อ่อนไหวต่อความขัดแย้ง ในลักษณะที่พาดพิงถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ แบบเหมารวม เช่น ชาวเขาเผ่าม้ง กะเหรี่ยง ลีซอ มูเซอ อีก้อ เป็นต้น อันทำให้เสื่อมเสีย สื่อความหมายในทางลบต่อทั้งชาติพันธุ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด เกลียดชัง ขัดแย้ง และรุนแรงได้

 

ข้อ ๒ สื่อมีอิสระที่จะนำเสนอข่าวได้ตามหลักสากล ข้อเท็จจริง รวมถึงบุคคลในภาพข่าวได้ตามความเป็นจริง เช่น นาย ก. ค้ายาเสพติด หรือ นาย ข. บุกรุกทำลายป่า เป็นต้น

สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่ายจึงใคร่ขอความร่วมมือมายังคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อพิจารณาเผยแพร่ และกำกับดูแล สื่อที่เป็นสมาชิก ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันต่อไป

 

                                                                                     สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย

๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *