รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ นายไช เลาหาง บ้านแม่แจ๊ะ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย วันที่ 17/02/2018

ลำดับที่ รายนามผู้บริจาค ?จำนวนเงินบริจาค หมายเหตุ องค์กร/ บริษัท
1 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย 3,400.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
2 บริษัท ดาต้า พาวเวอร์ จำกัด 10,000.00 และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
3 คุณภูวาดล แสนยากุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
4 คุณเบญจรัตน์ มโนมัย 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
5 คุณโยธิน สมบูรณ์ศรีสกุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
6 ผอ.ยอดยิ่ง แสนยากุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
7 คุณปริญญา/ คุณปาริชาติ แสนยากุล 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
8 คุณณัฐฐินันท์ จันทร์ทรงกุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
9 คุณจรัส คีรีสันติกุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
10 คุณสิเรียม ท้าววัฒนากุล 200.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
11 คุณชูศักดิ์ คีรีสัตยกุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
12 คุณวิเชต แสงยาอรุณ 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
13 บ. RAIN @USA 15,362.37 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
14 นางสาววารี สรรพอุดมชัย 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
15 นายสุรศักดิ์ ไพรวัลย์รุ่งอรุณ 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
16 คุณแม่เม่า ช้างตว๋า 200.00 ขุนวาง
17 อบต.สุริยา ศิริสุขสกุล 300.00 จิ้มเสี้ยว
รวม 35,462.37
สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์ถ้วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *