สมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อนายทะเบียน และให้นายทะเบียน ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้ว ให้นายทะเบียนนำใบสมัคร และหนังสือคัดค้านของ สมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติว่า จะรับหรือไม่รับเข้าเป็น สมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการ พิจารณาสมัครแล้วผลเป็นประการใด ให้นายทะเบียนเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

 

ค่าสมัครสมาชิก

 1. สมาชิกวิสามัญ 100 บาท
 2. สมาชิกวิสามัญ 300 บาท (พร้อมรับเสื้อสมาชิก+แผ่น DVD Dragon fire+แผ่นหนัง)
 3. โดยโอนเข้าบัญชี
 4. สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
  031-8-51374-0
  ธนาคารกสิกรไทย สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา

วิธีสมัครสมาชิก

 1. สมัครออนไลน์คลิก https://goo.gl/forms/90KimQbLQG6SwoRB3 หรือคลิกที่รูป QR Code ซ้ายมือ
 2. สมัครแบบออฟไลน์ โดยดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกสมาคม
  1. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
  2. หลักฐานการชำระค่าสมัคร
  3. จัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ email: hmongbna(@)gmail.com หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

ที่อยู่

สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
เลขที่ 90/138 ซ.สุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530