รายนามผู้มีจิตเมตตาบริจาคช่วยเหลือนางหม่าย แซ่ย่าง ผู้ประสบภัยบ้านถูกไฟไหม้ บ้านชิบาโบ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตากวันที่ 23 มีนาคม 2561

รายนามผู้มีจิตเมตตาบริจาคช่วยเหลือนางหม่าย แซ่ย่าง อายุ 75 ปี 12 ม. 8 บ้านชิบาโบ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู้ประสบภัยบ้านถูกไฟไหม้ เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบ้านของคุณยายของภรรยา ดร.ประหยัด นันทศีล นายกสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย และคุณณัฐฐินันท์ จันทร์ทรงกุล กรรมการสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ขอขอบพระคุณแทนผู้ประสบภัยมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ลำดับที่ รายนามผู้บริจาค จำนวนเงินบริจาค องค์กร/ บริษัท
1 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย 5,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
2 คุณณัฐฐินันท์ จันทร์ทรงกุล 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
3 คุณนาเดียร์ อินทิรา 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
4 คุณจรัส คีรีสันติสกุล 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
5 คุณสุรศักดิ์ ไพรวัลย์รุ่งอรุณ 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
6 คุณวัชระ ภูอริยชโนภาส 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
7 คุณภัทรนิษฐ์ อาชาธนกุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
8 คุณภูภาณุวัชร์ ทองสีห์สุชัย (พี่เอก) 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
9 ชมรมม้งเฮ้อกรุงเทพและเครือข่าย 1,000.00 ชมรมม้งเฮ้อกรุงเทพและเครือข่าย
10 คุณวรสิทธิ์ จีรารุวัฒน์ 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
11 คุณยอดยิ่ง แสนยากุล 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
12 คุณโยธิน สมบูรณ์ศรีสกุล 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
13 คุณมานพ ฤทธิ์พายัพ 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
14 คุณภูวาดล แสนยากุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
15 คุณบุญเลิศ ชมพูคีรี 500.00 ประธานมูลนิธิรักษ์ดรุณี จังหวัดเชียงใหม่
16 คุณปรานี คีรีวิริยะ 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
17 คุณชูวิทย์ โรจนศิริโสภา 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
18 คุณชูศักดิ์ คีรีสัตยกุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
19 คุณกีรติ แซ่ซ่ง 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
20 คุณวิเชต แสงยาอรุณ 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
21 ดร.ประหยัด นันทศีล 2,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
22 วิทยุม้งออสเตรเลีย 2,292.69 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
23 บริษัท ดาต้าพาวเวอร์ จำกัด สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย/ บริจาคที่นอนมูลค่า 4,000 บาท
24 คุณสุเทพ แสงท้าว และครอบครับ 300.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
25 คุณจันทิมา สาธุสถิต (พี่น้องปะกาญอ ) 200.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
26 คุณปารดา ยังโรจนกุล 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
27 ชมรมม้งท่อแห่งประเทศไทย 1,000.00 ชมรมม้งท่อแห่งประเทศไทย
28 พรทิพย์ กว้างขวาง 200.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
29 คุณนิตยา สันติการุณย์ 300.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
30 คุณพงษ์ทิพย์ ขำทอง+ครอบครัว 350.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
31 นางสนัด ขำทอง 150.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
32 เครือข่ายตระกูลม้งในประเทศไทย 1,000.00 เครือข่ายตระกูลม้งในประเทศไทย
33 สมาคมม้งพะเยา 1,000.00 สมาคมม้งพะเยา
34 คุณแม่เม่า ช้างตว๋า 200.00 เครือข่ายตระกูลม้งในประเทศไทย
35 คุณสุริยา ศิริสุขสกุล 300.00 สมาคมม้งว่างในประเทศไทย(สาขาเชียงราย)
36 คุณราชกิจ ศิขรีฤทธากุล 1,407.31 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
37 Xai Chang (Hmong Bangkok Tour) 10,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
38 Youngkwanyu Yang 3,024.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
39 Youa Lee & Phong Yang (USA) 3,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
40 Tanawin Chansriprem ผจก กรุงไทยแอ๊กซ่า 2,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
41 Pattanaphong Jerry Srshaeatakun 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
42 Kittiwat Yangcharoenkul 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
43 นฤภรณ์ ชยางกูร ฯ (Zaub Yaaj) 500.00 เชียงใหม่
44 Yaj Hmong (USA) 3,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
45 Keej Yaj Tshav pob BK (Laos) 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
46 Boon Yaj (USA) 3,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
47 Xeng Doua Thao (USA) 1,512.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
48 Tong James Wang (USA) 5,852.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
49 Pattarawadee Archathanakun 200.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
50 Boy Lee ( Hmong Bangkok Tour) 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
51 Weerasak Yang ( Hmong Bangkok Tour) 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
52 Ntaj Muas (Hmong Bangkok Tour) 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
53 Yaj Huas Muas (Hmong Bangkok Tour) 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
54 Judith Nxtawm Vue-Kue (USA) 3,094.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
55 Arin Sailaemthong 300.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
56 Annie Haam Tour (Lux Andaman Tour, Phuket) 3,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
57 Paj Foua Nouyiyang (USA) 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
58 Maiv Ntxawm (USA) 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
59 Maysy Cha (USA) 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
60 ครัวชมวิว เขาค้อ ลูกเจ้าคุณ 300.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
61 Nais phoo Xaisawan Xiong , Muang Thai Restaurant (USA) 9,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
62 PheejHmoo Yaaj (USA) 1,985.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
63 Yaj Khas (USA) 3,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
64 Xai Xiong, #Tamsimnow papaya salad (USA) 3,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
65 Kawinchai Trakantrakul 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
66 Somchok Loesarchasakun 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
67 Sheng Xiong , My mother (USA) 3,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
68 Ka Hang (USA) 3,020.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
69 จ้า แซ่ท่อ 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
70 Kangnpauj Xeemlis 200.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
71 Nunny Ja 150.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
72 Suriya Thai Tour 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
73 ศักพล แซ่ว่าง ม้งเก้าหลัก 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
74 NiamZoovmeem LeeYang 3,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
75 สันต์ สว่างประจิม 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
76 Ntxhais Vwj (USA) 2,117.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
77 Pa Tanawan Pitarate (พร้อมเตาแก๊ส มูลค่า 3,500 บาท และเสื้อผ้า) 800.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
78 Chong Xiong (USA) 1,746.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
รวม 110,000.00
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *