รายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของบริจาคสำหรับผู้ประสบภัยอัคคีภัยที่จังหวัดกำแพงเพชร คุณชัย แซ่ม้า วันที่ 9 กันยายน 2560

 

ลำดับที่ รายนามผู้บริจาค จำนวนเงินบริจาค
1 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย 5,000.00
2 คุณนัทกานต์ เลิศวัฒนาชัย 1,000.00
3 คุณภูวาดล แสนยากุล 1,000.00
4 คุณภาคินวชิราธนกิจ 1,000.00
5 คุณวัชระ ภูอริยชโนภาส 500.00
6 คุณเบญจรัตน์ มโนมัย 1,000.00
7 คุณโยธิน สมบูรณ์ศรีสกุล 1,500.00
8 คุณภัทรานิษฐ์ อาชาธนกุล 500.00
9 คุณประเสริฐ สืบทายาท 500.00
10 คุณจรัส คีรีสันติกุล 500.00
11 คุณณัฐฐินันท์ จันทร์ทรงกุล 500.00
12 คุณชูศักดิ์ คีรีสัตยกุล 1,000.00
13 คุณวราทิต ไชยนันท์ 500.00
14 คุณชลธิรา สว่างรุ่งเรืองกุล 500.00
15 คุณชูวิทย์ โรจนศิริโสภา 500.00
16 ดร. ประหยัด นันทศีล 1,000.00
17 คุณพลอยชมพู ศิริวงศ์ 1,000.00
18 คุณไหมพร เจริญตกุลกิจ 600.00
19 คุณดวงเดือน พุฒิไชยจรรยา 400.00
20 คุณสุธี อนันต์วิไล 1,000.00
ยอดรวม 19,500.00
หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน

รายนามผู้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้

ลำดับที่ รายนามผู้บริจาค
1 ดร.ประหยัด นันทศีล บริจาคเสื้อผ้า 1 กล่อง
2 คุณวิเชษ แสนยาอรุณ บริจาคเต๊นท์ 8 หลัง + ถุงนอน 2 ชุดมูลค่า 7,000 บาท
3 คุณวัชระ ภูอริยชโนภาส บริจาคเสื้อผ้า 1 กล่อง
4 คุณปุณิกา พู่พันธ์ บริจาคเสื้อผ้า 1 กล่อง ขนาด 17 กิโลกรัม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *