รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือทุนการศึกษา นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ น้องศุภโชค กีรตินันทกุล (โชค แซ่ท้าว) นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือทุนการศึกษา นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
น้องศุภโชค กีรตินันทกุล (โชค แซ่ท้าว) นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมกับสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย

ลำดับที่ รายนามผู้บริจาค จำนวนเงินบริจาค องค์กร/ บริษัท
1 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย 5,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
2 คุณเบญจรัตน์ มโนมัย 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
3 คุณโยธิน สมบูรณ์ศรีสกุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
4 คุณยอดยิ่ง แสนยากุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
5 คุณณัฐฐินันท์ จันทร์ทรงกุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
6 คุณจรัส คีรีสันติสกุล 5,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
7 คุณชูศักดิ์ คีรีสัตยกุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
8 คุณวิเชต แสงยาอรุณ 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
9 คุณภาคิน วชิรธนกิจ 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
10 คุณภูภาณุวัชร์ ทองสีห์สุชัย 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
11 คุณปรานี คีรีวิริยะ 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
12 คุณศิริพร เลาว้าง 200.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
13 คุณดวงเดือน พุฒิไชยจรรยา 300.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
14 คุณรุ่งนภา กุลชญานันท์ 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
15 คุณนพดล เจริญผลิตผล 500.00 สมาคมม้งหย่างมัว
16 คุณวันเฉลิม แซ่วะ 500.00 ชมรมนักลงทุน VI. ม้งไทย
17 คุณเอ๊ะ เพทาย 200.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
18 คุณบดินทร์ หวังวนกุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
19 คุณชาญ ชยาวัทน์ 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
20 คุณ Krittanon Phwipha 200.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
21 จีรศักดิ์ ดุรงค์ฤทธิ์กุล 500.00 เลขาสมาคมม้งหย่างมัว
22 คุณทิวากร แซ่เท้า 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
23 คุณบุญรอด อัศวคีรีรุ่ง 500.00 กลุ่มเป๊ม้ง
24 คุณแม่ เม่า ช้างตว๋า 200.00 เครือข่ายตระกูลม้ง
25 คุณพิมพา คีรีธีรกุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
26 คุณไชยสิทธิ์ แซ่ลี 200.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
27 คุณสุริยา ศิริสุขสกุล 300.00 สมาคมม้งว่างในประเทศไทย(สาขาเชียงราย)
28 คุณรุ่งโรจน์ เสกสันติสกุล (thoj xeemxem) 1,500.00 กลุ่มเป๊ม้ง
29 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
30 คุณบุญเลิศ ชมพูคีรี 1,000.00 ประธานมูลนิธิรักษ์ดรุณี จังหวัดเชียงใหม่
31 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
32 คุณวัชระ ภูอริยะชโนภาส 3,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
33 คุณจิตรละดา ทรายแหลมทอง 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
34 คุณวารี สรรพอุดมชัย 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
35 คุณสว่าง แสนยากุล 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
36 คุณหมอช้าง ซ่ง 1,000.00 ประธานม้งซ่งประเทศไทย
37 คุณธนาวิน มโนมัย 1,000.00 ผจก. กรุงไทย แอกซ่า
38 คุณศิลาวิทย์ ตระการตระกูล 300.00 บ.จีไอบี เทรดดิ้ง จำกัด
39 เครือข่ายตระกูลม้งในประเทศไทย 1,000.00 เครือข่ายตระกูลม้งในประเทศไทย(หักค่าโอน 20 บาท)
40 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
41 คุณนฤภรณ์ ชยางกูร ณ อยุธยา 500.00 เชียงใหม่
42 ดร.ประหยัด นันทศีล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
43 คุณราชกิจ ศิขรีฤทธากุล 500.00 สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
44 คุณพิทักษ์ ศิวภัทรพงศ์ 1,000.00 ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายตระกูลม้งในประเทศไทย
45 คุณหม่ำ ยิปแย๊คส์ 500.00 กลุ่มม้งรักม้งรักประเทศไทย
46 บริษัท ม้งมีดี จำกัด 300.00 บริษัท ม้งมีดี จำกัด
46 สมาชิกกลุ่มม้งรักม้งรักประเทศไทย 10.00 สมาชิกกลุ่มม้งรักม้งรักประเทศไทย
รวม 36,390.00
สามหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *