วิสัยทัศน์และนโยบาย
วิสัยทัศน์ เป็นมิตร เป็นผู้นำ และเพ...
คณะกรรมการ
ดร.ประหยัด นันทศีล เป็นนายกสมาคมม้ง...
สมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิกสมาคมม้งกรุงเทพและเคร...
การติดต่อ
สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ที่อยู่...

What is new?

แถลงการณ์ขอความร่วมมือในการเสนอข่าว ภาพข่าว และบทความ เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในสื่อโทรทัศน์
แถลงการณ์ขอความร่วมมือในการเสนอข่าว ภาพข่าว และบทความ เกี่ยวกับกลุ่มชาติพัน...
Read More
แถลงการณ์ขอความร่วมมือในการเสนอข่าว ภาพข่าว และบทความ เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในสื่อออนไลน์
แถลงการณ์ขอความร่วมมือในการเสนอข่าว ภาพข่าว และบทความ เกี่ยวกับกลุ่มชาติพัน...
Read More
แถลงการณ์ขอความร่วมมือในการเสนอข่าว ภาพข่าว และบทความ เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในสื่อหนังสือพิมพ์
แถลงการณ์ขอความร่วมมือในการเสนอข่าว ภาพข่าว และบทความ เกี่ยวกับกลุ่มชาติพัน...
Read More
ชีวิตต้องสู้ เราจะเคียงข้างเธอ คนึงนิจ แซ่ย้าง
ชีวิตต้องสู้ เราจะเคียงข้างเธอ คนึงนิจ แซ่ย้าง
น้องคนึงนิจ แซ่ย้าง นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา มาจากหมู่บ้า...
Read More
รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ นายไช  เลาหาง บ้านแม่แจ๊ะ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย วันที่ 17/02/2018
รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ นายไช เลาหาง บ้านแม่แจ๊ะ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย วันที่ 17/02/2018
ลำดับที่ รายนามผู้บริจาค ?จำนวนเงินบริจาค หมายเหตุ องค์กร/ บริษัท 1 สมาคมม้...
Read More
รายนามผู้มีจิตเมตตาบริจาคช่วยเหลือนางหม่าย แซ่ย่าง ผู้ประสบภัยบ้านถูกไฟไหม้ บ้านชิบาโบ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตากวันที่ 23 มีนาคม 2561
รายนามผู้มีจิตเมตตาบริจาคช่วยเหลือนางหม่าย แซ่ย่าง อายุ 75 ปี 12 ม. 8 บ้านช...
Read More

รู้จักสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย

สมาคมนี้มีชื่อภาษาไทยว่า “สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Hmong Bangkok and Network Association” และมีอักษรย่อว่า “HBNA” มีคำจำกัดความในข้อบังคับดังนี้

ม้งกรุงเทพและเครือข่าย” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ที่ได้มาอยู่อาศัย หรือ ประกอบสัมมาอาชีพ หรือ ศึกษาเล่าเรียน ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นจังหวัดที่ไม่มีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อาศัยอยู่รวมตัวกันเป็น หมู่บ้านอย่างชัดเจน ได้ดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมได้สำเร็จ ภายใต้ชื่อ “สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560