วิสัยทัศน์และนโยบาย
วิสัยทัศน์ เป็นมิตร เป็นผู้นำ และเพ...
คณะกรรมการ
ดร.ประหยัด นันทศีล เป็นนายกสมาคมม้ง...
สมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิกสมาคมม้งกรุงเทพและเคร...
การติดต่อ
สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ที่อยู่...

What is new?

สมาคมม้งกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาส
สมาคมม้งกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาส
นายภูภานุวัชร์ ทองสีห์สุชัย อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย พร...
Read More
มอบทุนสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ม้ง
มอบทุนสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ม้ง
  นายชัยวัฒน์ ก้องพนาไพรสณฑ์ ประธานกลุ่มพันธกิจเพื่อการศึกษา สมาคมพ่อค...
Read More
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือน้องนักศึกษาแพทย์ม้ง
สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย มอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อร่วมช่วยเหลือน้องศุ...
Read More
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือครอบครัวนายไช เลาหาง
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือครอบครัวนายไช เลาหาง
สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาทช่วยเหลือครอบครัวนายไช...
Read More
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Hmong Student Buddy day
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Hmong Student Buddy day
ดร.ประหยัด นันทศีล นายกสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ให...
Read More
งานสังสรรค์น้องพี่ 40 ปี ม้งกรุงเทพและเครือข่าย 2560
งานสังสรรค์น้องพี่ 40 ปี ม้งกรุงเทพและเครือข่าย 2560
เชิญชวนเที่ยวงาน "สังสรรค์น้องพี่ 40 ปี ม้งกรุงเทพและเครือข่าย" เพื่อการกุศ...
Read More

รู้จักสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย

สมาคมนี้มีชื่อภาษาไทยว่า ?สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย? มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ?Hmong Bangkok and Network Association? และมีอักษรย่อว่า ?HBNA? มีคำจำกัดความในข้อบังคับดังนี้? ? ม้งกรุงเทพและเครือข่าย ? หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ที่ได้มาอยู่อาศัย หรือ ประกอบสัมมาอาชีพ หรือ ศึกษาเล่าเรียน ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นจังหวัดที่ไม่มีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อาศัยอยู่รวมตัวกันเป็น หมู่บ้านอย่างชัดเจน ได้ดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมได้สำเร็จ ภายใต้ชื่อ “สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560