วิสัยทัศน์และนโยบาย
วิสัยทัศน์ เป็นมิตร เป็นผู้นำ และเพ...
คณะกรรมการ
ดร.ประหยัด นันทศีล เป็นนายกสมาคมม้ง...
สมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิกสมาคมม้งกรุงเทพและเคร...
การติดต่อ
สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ที่อยู่...

What is new?

จองบูธแสดงสินค้า
สรุปยอดเงินบริจาคและรายนามผู้บริจาคช่วยเหลือนางเหยง แซ่ซ่ง
สรุปยอดเงินบริจาคและรายนามผู้บริจาคช่วยเหลือนางเหยง แซ่ซ่ง ผู้ประสบภัยขาหัก...
Read More
รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน (นายธนาธิป ลือชาโฆษิต/ นาย เจ๊อะ แซ่ว่าง) ผ่านสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน (นายธนาธิป ลือชาโฆษิต/ นาย เจ๊อะ แซ่ว่าง) ผ่านสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย
รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน (นายธนาธิป ลือชาโฆษิต/ นาย เจ...
Read More
มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านนายธนาธิป ลือชาโฆษิต
มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านนายธนาธิป ลือชาโฆษิต
  สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย สมาคมม้งว่างในประเทศไทย มูลนิธิม้งพัฒนา ...
Read More
รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือ นายชูเกียรติ์ แซ่มัว ที่ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) ณ หมู่บ้านเจดีย์ทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือ นายชูเกียรติ์ แซ่มัว ที่ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน)...
Read More
สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย และสมาคมม้งหย่างมัว ได้มอบเงินช่วยเหลือนายชูเกียรติ์ แซ่มัว เชียงราย
สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย และสมาคมม้งหย่างมัว ได้มอบเงินที่ได้รับบริจาคจา...
Read More

รู้จักสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย

สมาคมนี้มีชื่อภาษาไทยว่า “สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Hmong Bangkok and Network Association” และมีอักษรย่อว่า “HBNA” มีคำจำกัดความในข้อบังคับดังนี้

ม้งกรุงเทพและเครือข่าย” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ที่ได้มาอยู่อาศัย หรือ ประกอบสัมมาอาชีพ หรือ ศึกษาเล่าเรียน ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นจังหวัดที่ไม่มีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อาศัยอยู่รวมตัวกันเป็น หมู่บ้านอย่างชัดเจน ได้ดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมได้สำเร็จ ภายใต้ชื่อ “สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560